επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

Ψυγεία Ζαχαροπλαστικής Βιτρίνες Συντήρηση Όρθιες TEKNA line

Φίλτρα