επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

Ψυγεία Θάλαμοι ΚΑΤΑΨΥΞΗ Ανοξείδωτες πόρτες

Εκπτώσεις Τιμών και Μεγάλες Προσφορές στον επαγγελματικό εξοπλισμό μαζικής εστίασης.

Φίλτρα