επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

ΜΟΤΕΡ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1450 r.p.m. σε Ηχομονωτικό Κιβώτιο

[description_field_1]

Φίλτρα