επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Αθήνα
Τηλ: 210 3472366 - 210 3472270, Fax: 210 3476037