επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

Μύλος 'Αλεσης Ζάχαρης ZRΜZ 30

Κωδικός: ΖR-MZ

Φίλτρα