επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΖΥΓΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 150 κιλών ISHIDA

ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΖΥΓΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  ISHIDA  IGB/IGX-100 ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΖΥΓΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  150 κιλών ISHIDA
390,00€
Κωδικός: Υπ. Ανάπτυξης Φ2-1260/2009 έγκριση για εμπορική συναλλαγή IGB/IGX-100 krfl
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φίλτρα