επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

Γεμιστικά για Λουκάνικα Χειροκίνητα (κανονάκια) Ανοξείδωτα TRE SPADE

TRE SPADE
Κωδικός: TRE SPADE

Φίλτρα