επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

ΜΑΣΑΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Κωδικός: SGS- Txmtz

Φίλτρα