επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

SΕΤ Αναψυκτηρίου Ψυγείο διαστ. 141 cm & Θερμοθάλαμος διαστ. 107 cm

Κωδικός: SET141/107ART

Φίλτρα