επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

Ψυγείο Βιτρίνα Θάλαμος με ψυκτικό μηχάνημα.

Ψυγείο Βιτρίνα Θάλαμος με ψυκτικό μηχάνημα.Ψυγείο Βιτρίνα Θάλαμος με ψυκτικό μηχάνημα.Ψυγείο Βιτρίνα Θάλαμος με ψυκτικό μηχάνημα.Ψυγείο Βιτρίνα Θάλαμος με ψυκτικό μηχάνημα.Ψυγείο Βιτρίνα Θάλαμος με ψυκτικό μηχάνημα.

Φίλτρα