επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

Ψυγείο σύνθετο . Πατήστε δείτε το για προδιαγραφές.

Ψυγείο σύνθετο Ψυγείο σύνθετο Ψυγείο σύνθετο Ψυγείο σύνθετο Ψυγείο σύνθετο

Φίλτρα