επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

Ψυγείο σύνθετο . Πατήστε δείτε το για προδιαγραφές.

Ψυγείο σύνθετο Ψυγείο σύνθετο Ψυγείο σύνθετο Ψυγείο σύνθετο Ψυγείο σύνθετο

Φίλτρα