επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

Kαλούπια Ζυμαρικών FIMAR για τα μοντέλα MPF1,5N-MPF2,5MPF4N-MPF8Ν πατήστε δείτε το για τιμές.

MOULD'S PASTA MACHINE mod. μοντέλα MPF1,5N-MPF2,5MPF4N-MPF8ΝMOULD'S PASTA MACHINE mod. μοντέλα MPF1,5N-MPF2,5MPF4N-MPF8ΝMOULD'S PASTA MACHINE mod. μοντέλα MPF1,5N-MPF2,5MPF4N-MPF8ΝMOULD'S PASTA MACHINE mod. μοντέλα MPF1,5N-MPF2,5MPF4N-MPF8ΝMOULD'S PASTA MACHINE mod. μοντέλα MPF1,5N-MPF2,5MPF4N-MPF8ΝMOULD'S PASTA MACHINE mod. μοντέλα MPF1,5N-MPF2,5MPF4N-MPF8ΝMOULD'S PASTA MACHINE mod. μοντέλα MPF1,5N-MPF2,5MPF4N-MPF8ΝMOULD'S PASTA MACHINE mod. μοντέλα MPF1,5N-MPF2,5MPF4N-MPF8ΝMOULD'S PASTA MACHINE mod. μοντέλα MPF1,5N-MPF2,5MPF4N-MPF8Ν

Φίλτρα