επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

Φίλτρα Ενεργού Ανθρακα Επαγγελματικού Εξαερισμού Καταστημάτων Μαζικής Εστίασης.

Κωδικός: FEA1

Φίλτρα