επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

Ψυγεία Πάνελ με Πάτωμα (διαστ. ΜxΒ) από 2100x1200mm έως 2100x3000mm |M120

Κωδικός: Exworks Agencies 210/120

Φίλτρα