επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

Ψυγείο Θάλαμος λυόμενος Πάνελ διαστ. 340x600 cm Ιταλίας Πατήστε δείτε το για τιμές.

Ψυγείο Θάλαμος λυόμενος Πάνελ JKS RefrigerationΨυγείο Θάλαμος λυόμενος Πάνελ JKS RefrigerationΨυγείο Θάλαμος λυόμενος Πάνελ JKS RefrigerationΨυγείο Θάλαμος λυόμενος Πάνελ JKS RefrigerationΨυγείο Θάλαμος λυόμενος Πάνελ JKS RefrigerationΨυγείο Θάλαμος λυόμενος Πάνελ JKS RefrigerationΨυγείο Θάλαμος λυόμενος Πάνελ JKS Refrigeration
Κωδικός: 3400x6000 mm

Φίλτρα