επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

Νεροχύτες 2 Γούρνες Χωρίς Στραγγιχτήρα

Κωδικός: 2/60/70

Φίλτρα