επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

Ζυγοκοπτοδιαιρετικά και Στρογγυλοποιητές Ζύμης των εργοαστασίων Prismafood - Sigma

Φίλτρα