επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

SPI F Αυτόματο Ταχυζυμωτήριο με Σταθερό Κάδο και Ηλεκτρομηχανικό Πίνακα Ελέγχου

[description_field_1]

Φίλτρα