επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

Ψυκτικά Μοτέρ Ψυγείων Πάνελ Monobloc-Split Συντήρηση-Κατάψυξη Τοίχου & Οροφής JKS Itταλυ & Ανοιγόμενες Πόρτες

Φίλτρα