επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

Ψύκτες Νερού

Τιμές Προσφοράς. Μεγάλη ποικιλία σε ψύκτες νερού για κάτω από πάγκους με γούρνα καθώς και πίδακες νερού.

Φίλτρα