επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

ΨΥΓΕΙΑ Ζαχαροπλαστικής ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πόρτες INOX

Ψυγεία Ζαχαροπλαστικής Μονοί Θάλαμοι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / Ψυγεία Ζαχαροπλαστικής Διπλοί Θάλαμοι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πόρτες αναστρέψιμες με επαναφορά, μαγνητικά λάστιχα  και μικροδιακόπτη. Εσωτερικές υγειονομικές στρογγυλεμένες γωνίες. Tropicalized condesing  τύπου monoblock. 

Φίλτρα