επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

Ψυγεία ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Μπουκαλιέρες

Τιμές Προσφοράς. Μεγάλες επιφάνειες για την ιδανική προβολή των προϊόντων. Οικονομικά και αξιόπιστα

Φίλτρα