επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

Πάγκοι Κλειστοί με 1 Ράφι Χωρίς Πόρτες

Φίλτρα