επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

ΜΟΤΕΡ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1450 r.p.m. σε Ηχομονωτικό Κιβώτιο

[description_field_1]

Φίλτρα