επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 900 & 1400 r.p.m. Πολλαπλών Εφαρμογών

[description_field_1]

Σελίδες

Φίλτρα