επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

Αποθήκευση Πάγου

Αποθηκευτικοί κάδοι κατάλληλα μελετημένοι για παγάκια όλων των τύπων της εταιρείας Brema Group Italy 

Φίλτρα