επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 211 8004745, Fax: 211 8000401

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ (μοτέρ) ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 950 r.p.m.

Φίλτρα