επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ (μοτέρ) ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 900 r.p.m. Ανοξείδωτη Κατασκευή

[description_field_1]

Φίλτρα