επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης
Ιερά Οδός 2-4, Αθήνα
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270 f, Fax: 210 3476037

ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΗΣ ΨΑΡΙΩΝ

Λειτουργούν με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και προστασίας για το χρήστη. Πλήρως προστατευμένοι από νερά και υγρασία. 

Φίλτρα